2 – 4 Ashva Sanchalanasana (A) Le cavalier2 – 4 Ashva Sanchalanasana (A) Le cavalier

4 – 5 Santulanasana Posture d’équilibre4 – 5 Santulanasana Posture d’équilibre

8 – 7 Garbha Pindasana L’embryon8 – 7 Garbha Pindasana L’embryon