1 – 2/9 Sarva Hita Asana A gerinc nyújtása1 – 2/9 Sarva Hita Asana A gerinc nyújtása

5 – 6 Sarvangasana Válltámasz5 – 6 Sarvangasana Válltámasz

7 – 6 Sarvangasana – Variation Vállállás – változat7 – 6 Sarvangasana – Variation Vállállás – változat

8 – 11 Padma Matsyasana Hal lótuszban8 – 11 Padma Matsyasana Hal lótuszban

8 – 14 Padma Sarvangasana Lótusz vállállásban8 – 14 Padma Sarvangasana Lótusz vállállásban