Základní pozice:
stoj

Koncentrace:
na protažení hrudníku

Dýchání:
v souladu s pohybem

Počet opakování:
5x

Provedení:
Postavte se do mírného stoje rozkročného, předpažte, obraťte dlaně vzhůru a pokrčte paže v lokti. Sevřete ruce v pěst, palce jsou uvnitř, předloktí zatlačte k sobě. >S nádechem upažte a zatlačte pokrčené paže co nejvíce vzad. Nadloktí zůstávají ve výši ramen. >S výdechem se vraťte do předpažení. Proveďte pohyb 5x pomalu a soustředěně a pak se vraťte do výchozí polohy.

Účinky:
Cvičení posiluje svaly rukou, paží i ramen a zádové svalstvo. Pomáhá proti kulatým zádům, protahuje svalstvo hrudníku a prohlubuje dýchání především v hrudní oblasti.

Ásana je začleněna do následujících kategorií:
Ásany a cvičení na posílení plic a prohloubení dechu