"Není žádné nebe ani peklo vně tvého srdce. Nebeskou blažeností či pekelným utrpením jsou jen tvé vlastní myšlenky."

Předchozím cvičením jste zvýšili svou fyzickou kondici, rozvinuli v sobě cit pro uvolnění a zlepšili pohyblivost páteře. Naučili jste se provádět cviky správným jógovým způsobem: pomalu, v souladu s dechem, s výdržemi v pozici bez pohybu a cvičit neustále s plným soustředěním i na ten nejjednodušší pohyb. Postupujete dál na cestě jógy a čekají vás nové úkoly.

Při všech cvičeních dbejte ještě více než dosud na přesné provedení cviku a na koncentraci, neboť je třeba nejen udržet si dobré zdraví, ale také probudit dřímající síly, které jsou pro náš život skutečně významné.

V Bhagavadgítě (VI/15) se říká: „Kdo se pomocí jógy naučil ovládat tělo a stal se pánem pocitů, smyslů a mysli, ten zpřetrhá pouta žádostivosti, strachu a zmatení a dosáhne míru a nejvyšší blaženosti.“

Abyste mohli toto vše získat pomocí jógových cvičení, je třeba cvičit systematicky, pravidelně, s důvěrou a oddaností.

ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव ।

यद् भद्रं तन्न आसुव ॥

 

Óm višváni déva

Savitur–duritáni parásuva

Jad bhadram tanna ásuva

ÓM, všudypřítomný Bože, pomoz nám překonat naše chyby a rozvinout dobré vlastnosti,

které nás přivedou ke štěstí a blahobytu.