Autorem systému Jóga v denním životě je šrí mahámandaléšvar paramhans svámí Mahéšvaránanda, pokračovatel dlouhé linie indických jógových Mistrů. Systém Jóga v denním životě je věrný autentické tradici klasické jógy a zároveň je sestaven tak, aby odpovídal potřebám moderní doby. Je to holistický systém podporující zdraví. Systém Jóga v denním životě je věda o těle, mysli, vědomí a duši. Jeho koncepce umožňuje postupný rozvoj bez ohledu na věk nebo tělesnou kondici cvičence. Pravidelné cvičení podle systému Jóga v denním životě má mnoho příznivých účinků.

U všech technik jsou uvedeny jasné instrukce pro cvičení a pokyny pro specifické zdravotní stavy. Mezi tyto techniky patří: