Időtartam:
20-40 perc

Ettől a szinttől kezdve mantrával együtt gyakoroljuk a meditációt. Ha nincs személyes mantránk egy lelki mestertől, akkor használjunk általános mantrát, mint az OM, vagy a SO HAM.

Minden gyakorlatrészt legalább 2 hétig gyakoroljunk.

Vizualizáció

 • Képzeljünk el egy szép természeti képet, pirkadatot, alkonyatot, holdtöltét, tengert, vízesést, hegyi tavacskát, erdőt, virágzó rétet… Kedvünkre való képet válasszunk, hagyatkozzunk megérzésünkre. Összpontosítsunk a képre (kb. 10 perc).

 • Szemléljük figyelmesen a képet, tüzetesen vizsgáljuk meg minden apró részletét (kb. 10 perc).

Képek és érzések közötti összefüggés megfigyelése

 • Képzeljünk el egy szép képet, mint az előző gyakorlatban, és irányítsuk rá a figyelmünket (kb. 5 perc).

 • Vizsgáljuk meg, hogyan viszonyulunk a képhez. Figyeljük, milyen gondolatok és érzések jönnek. Maradjunk a semleges szemlélő helyzetében (kb. 10 perc). Vizsgáljuk meg, milyen összefüggés áll fenn a kép és az általa kiváltott érzések között.

 • Derítsünk fényt ennek okára (kb. 10 perc).

Képsor felidézése és megjelenítése

 • Kb. 30 perces gyakorlat keretében fűzzünk össze különböző képeket sorozattá vagy „mozgófilmmé”, amelyben mi magunk is szerepelünk (például pirkadat – gyalogtúra – erdő – vízesés – alkonyat), vagy állítsunk össze egy, az évszakok váltakozását bemutató képsort.

Az embertársakhoz fűződő kapcsolatok elemzése

 • Idézzük fel képzeletünk vásznán a közvetlen környezetünkhöz tartozó személyeket – szüleinket, gyerekeinket, társunkat, barátainkat, munkatársainkat stb. Lássuk őket tisztán magunk előtt (kb. 10 perc).

 • Vizsgáljuk meg a fenti személyekhez fűződő kapcsolatunkat, és tudatosítsuk az érzéseket, amelyeket kiváltanak belőlünk. Ne értékeljük, ne minősítsük, és ne is befolyásoljuk az előbukkanó érzelmeket és gondolatokat. Maradjunk a semleges szemlélő állapotában (kb. 20 perc).

Kedélyállapot, lelkiállapot vizsgálata

 • Gondoljuk át egész életünket, jelenlegi helyzetünket, gondolatainkat, érzéseinket, és tegyük fel magunknak a kérdést: „Boldog vagyok?” (kb. 10 perc).

 • Ha a válasz„ igen”, kérdezzünk tovább: „Mi tesz boldoggá? A külső körülmények vagy a saját, belső beállítottságom? Másvalakitől/ másvalamitől függ a boldogságom? Tartós vagy múlékony ez az állapot?” (kb. 20 perc).

 • Ha a válasz„ nem”, így folytatódjék a kérdéssor: „Miért nem vagyok boldog? Külső körülmények, netán egy személy miatt? Állandó és tartós ez az érzés, vagy változó? Mitől változik meg? Mitől függ a boldogságom? Egy személytől? A munkaköri beosztástól, a tisztelettől, a pénztől, az egészségtől, a családtól? Beállítottságom megváltoztatásával, vagy saját igyekezetemmel legyőzhetem-e a boldogtalanság érzését?” (kb. 20 perc).

Belső szabadság

 • Ébresszük fel magunkban a belső szabadság érzését (kb. 10 perc).

 • Váljunk szabaddá a gondolatainktól és az érzelmeinktől – finoman, lágyan és békésen oldódjunk el tőlük anélkül, hogy valamit elhárítanánk vagy elfojtanánk (kb. 10 perc).

 • Ne ragaszkodjunk egyetlen érzéshez vagy gondolathoz se, csak egyszerűen a térben és időben, ITT és MOST legyünk jelen (kb. 10 perc).