"Találd meg a helyes egyensúlyt az anyagi és a lelki léted között, s így egyszerre két erős szárnyra teszel szert, amelyek Istenhez repítik lelkedet."

Az ászanák, a pránajáma és a figyelem-összpontosítás szisztematikus gyakorlásával szépen előrejuthattunk a jóga útján. A jóga útja nem mindig könnyű. Jó néhány akadályt és nehézséget kellett leküzdenünk. S e tapasztalat révén megtanultuk, milyen fontos, hogy ne tévesszük szem elől a célt, és hogy rendületlenül folytassuk a gyakorlást.

A figyelem-összpontosítás gyakorlása során megtettük az első lépéseket elménk ellenőrzése felé, és közben tudatosult bennünk annak nyugtalansága. Ez a szellemi nyugtalanság feszültségeket és visszásságokat gerjeszt bennünk, és meggátolja, hogy következetesen végigszőjük a gondolatainkat. Az elménk ilyenformán gyakran tévútra vezet minket.

Ezért fontos, hogy megnyugtassuk az elménket és kifejlesszük magunkban a megkülönböztetés képességét (viveka). A viveka az intellektusnak (buddhi) az a szelete, amely képessé tesz minket arra, hogy józanul ítéljük meg a dolgokat, és hogy helyes döntéseket hozzunk. Mostantól az lesz az egyik legfőbb feladatunk, hogy a test-, a légző- és a figyelem-összpontosító gyakorlatok mellett az elménket is megtanuljuk képezni és helyesen használni.

A jóga meggyújtja bennünk a bölcsesség fényét, amely megvilágosítja elménk, és így képesek leszünk a valóság észlelésére.

ॐ कारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं धायन्ति योगिनः ।

कामदं मोक्षदं चैवं ॐ काराय नमो नमः ॥

OMKĀRAṂ BINDU SAṂYUKTAṂ

NITYAṂ DHĀYANTI YOGINAḤ

KĀMADAṂ MOKṢADAṂ CAIVAṂ

OMKĀRĀYA NAMO NAMAḤ

Meghajlok az om előtt, amely alapja a világegyetemnek, ősforrása minden létezőnek, és az élőlények szívét beragyogó fénynek.

Az om-on meditálás felszabadít a születés és halálkörforgásából.

A világegyetemben minden – látható és láthatatlan – az om-mal kezdődik, om által létezik és végül om-ban oldódik fel.

Om a legfelsőbb hatalom; minden jógi az om-on meditál.

Mélységes tisztelettel adózom az isteni om-nak – a világosság, a szeretet, az igazság és az egyetemes harmónia forrásának.