"A legnagyszerűbb isteni adomány az emberi létforma, ez a legnagyobb szerencse, amiben részünk lehet. Balga, aki ezt nem ismeri fel, és könnyelműen elfecsérli a kincset érő ajándékot, mintha gyémántot dobna el értéktelen üveg gyanánt. Ne hagyd, hogy életed percei értelmetlenül, homokszemekként peregjenek ki ujjaid közül."

Eljutottunk a jógagyakorlatok következő szintjéhez, ami egyben fejlődésünk újabb állomását is jelenti.

A mindennapi gyakorlás során tapasztalatokat gyűjthettünk az ászanák, a pránajámák és a meditáció testi, lelki, szellemi hatásairól. A következő lépésben a jóga lelki és szellemi aspektusainak szenteljük a figyelmünket. „Honnan jöttem?” „Miért és mi célból vagyok itt?” „Teljesítem- e a feladatot, ami miatt megszülettem?” És végül: „Hova jutok a mostani életem után?”

A „Jóga a mindennapi életben” által megtalálhatjuk a választ életünk ezen öt alapvető kérdésére, és kiszabadulhatunk a sors kerekéből. Hiszen a jóga végső és legfőbb célja a felszabadulás – szabadulás a karma, az újjászületés és a halál kötelékétől.

A „Jóga a mindennapi életben” gyakorlásával már a cél felé vezető úton megszabadulhatunk nehézségeinktől és szenvedéseinktől, félelmeinktől és gondjainktól, fizikai és lelki problémáinktól. S mindenekelőtt megszabadulhatunk minden olyan tulajdonságunktól, amelyeket mi sem szeretünk önmagunkban, például a függőségtől, a káros szenvedélyektől, az irigységtől, a kapzsiságtól, a féltékenységtől, a gyűlölettől, a haragtól vagy az önteltségtől és az önösségtől.

Legyünk állandóan tudatában, hogy a jóga önként választott út – tiszta és világos, mint a napsugár, és szabad, mint az égen szárnyaló madár. Senki se érezzen kényszert, ne gondoljuk, hogy ezt az utat kötelező járni. Saját magunk határozzuk meg a következő lépést, ha úgy ítéljük meg, hogy már felkészültünk.

Az elme nyugtalansága és állhatatlansága azonban gyakran arra készteti az embert, hogy elhagyja az útját és egy újat keressen. Vizsgáljuk meg hát alaposan a gondolatainkat, és ne hagyjuk, hogy a puszta kíváncsiság letérítsen minket az útról. A jóga ösvényén elért siker zsenge növényhez hasonlatos, amely szárba szökken és termést hoz odaadó és szeretetteljes gondoskodásunk nyomán. Ha egy növényt folyton-folyvást átültetünk, az sehol sem tud gyökeret ereszteni, s így nem lesz képes fejlődni, virágba borulni. Lelki életünk kivirágoztatásához is türelemre, szeretetre és kitartásra van szükség.

निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो । निर्विकल्पो निरञ्जनः ।

निर्विकारो निराकारो । नित्य मुक्तोऽस्मि निर्मलः ॥

NIRGUṆO NIṢKRIYO NITYO

NIRVIKALPO NIRAÑJANAḤ

NIRVIKĀRO NIRĀKĀRO

NITYA MUKTO'SMI NIRMALAḤ

Tulajdonságok és kívánságok nélküli,

szeplőtelen és forma nélküli, örökkön létező,

soha nem változó, állandó vagyok,

örökké szabad, s örökkön tiszta.