Ágjá csakra

ágjá = parancs vagy tudás

Az ágjá csakra a homlok közepén, a két szemöldök között található, ezért „harmadik szem”-nek vagy „szemöldökközpontnak” is szokták nevezni. Ez a csakra a világosság, illetve tisztánlátás (tudás, fény, tisztaság) és a bölcsesség központja. Határt képez az emberi és az isteni tudat között. Az ágjá csakrában fut össze a három fő energiapálya (nádi): az idá ( hold-nádi), a pingalá (nap-nádi) és a sushumná (központi nádi). Ha e pályák energiája az ágjá csakrában egyesülve még feljebb emelkedik, elérjük a szamádhit, a Legfelsőbb Tudatállapotot.

A csakrához tartozó mantra az OM, a teremtés őshangja. Eleme az anupada tattva ( az elme eleme). Az ágjá csakra Shiva lingam, a kreatív, a teremtő tudat megszemélyesítője. Ebben és ettől a csakrától kezdve nem találkozunk állatszimbólumokkal, mert ettől a szinttől már tisztán és kizárólag emberi és isteni tulajdonságok jellemzőek.

A csakrának tejfehér a színe, de ködszerűen füstös ányalatokkal, ami azt jelzi, hogy a tudatunk nagy részét megtisztítottuk, de az még nem teljesen tiszta. Az ágjá csakra lótuszvirágának két szirma van, annak jeléül, hogy a tudatnak ezen a szintjén „már csak ketten vannak”: az átma (Önvaló) és a paramátma (Isten). A csakra Istenségei az egy alakban egyesülve megjelenő Shiva és Shakti. Ez azt jelenti, hogy a tudat és a természet már egyesült ugyan az ágjá csakrában, de még nem olvadt össze tökéletes egységgé.

A csakra tulajdonságai az egység (ekatá), az üresség (shunja), a való (szat), a tudat (csitt) és a boldogság, az üdvvel teli boldogság (ánanda). Itt nyílik fel „a tudás szeme”, amelyen át meglátjuk az Önvalót, a valóságnak megfelelően, illetve az Önvaló valóságát. Ezért kapta az ágjá csakra a „harmadik szem” elnevezést. A „harmadik szem” a bölcsesség jelképe, egyben Shiva jelzője(„a háromszemű Shiva”).

Az ágjá csakra a „belső mester” lakhelye. Azt jelzi, hogy a bölcsesség és a tudás cselekvésben valósul meg, illetve tettekben nyilvánul meg, s utal arra, hogy az egocentrikus intellektus meghajolt a magasabb rendű erkölcsi belátás és a helyes ítélőképesség (vivéka) előtt. A csakrában jelentkező blokádok ugyanakkor ellenkező hatást válthatnak ki: csorbíthatják vagy tévútra terelhetik a mérlegelés és a döntéshozás képességét.