Időtartam:
30-45 perc

Minden gyakorlatrészt legalább 2 héten át gyakoroljunk.

Saját jó tulajdonságaink elemzése

 • Vegyük sorra erényeinket, például: külső, tudás, készségek, képességek stb (kb. 10 perc).

 • Vizsgáljuk meg, milyen előnyöket hoznak ezek az erények (kb. 10 perc).

 • Gondoljuk át, hogyan ítéli meg a környezetünk az erényeinket (kb. 10 perc).

 • Őrizzük meg érzelmi semlegességünket, legyünk külső megfigyelők.

Saját rossz tulajdonságaink elemzése

 • Vegyük sorra és elemezzük a gyengeségeinket (kb. 10 perc).

 • Vizsgáljuk meg, hogy milyen hátrányokkal járnak (kb. 10 perc).

 • Gondoljuk át, hogy embertársaink miként ítélik meg a gyengéinket (kb. 10 perc).

 • Most is legyünk külső szemlélők.

Saját jó és rossz tulajdonságaink minősítése

 • Most kritikusan szemléljük úgynevezett „jó” tulajdonságainkat. Valóban jók és hasznosak, vagy csak az egót erősítik, azaz csak azért ápoljuk őket, hogy kedvező színben tűnhessünk fel mások előtt? Elősegítik embertársainkhoz fűződő kapcsolatainkat, vagy inkább elidegenítenek tőlük (kb. 15 perc).

 • Szemléljük most kritikusan vélt vagy valós gyengéinket, énünk árnyoldalait. Csakugyan rosszak ezek a tulajdonságaink? Vagy inkább kisebbrendűségi érzésről és komplexusokról van szó? Miért keletkeztek? Hogyan alakultak ki? (kb. 15 perc).

Függetlenedés a környezet ítéletétől

 • Elemezzük tovább tulajdonságainkat, jellemvonásainkat és szokásainkat.

 • Függetlenítsük magunkat a környezetünk ítéletétől. Dobjunk le minden „álarcot” és „szerepet”, amelyeket csak azért vettünk fel, hogy mások előtt „jó” színben tüntessük fel magunkat. Ugyanígy szabaduljunk meg a környezetünktől átvett előítéletektől és komplexusoktól (kb. 15 perc).

 • Kutassuk fel magunkban azokat a tulajdonságokat és képességeket, amelyek szabaddá és boldoggá tehetnek. Érezzük, ahogy ezek a tulajdonságok kifejlődnek és kibontakoznak bennünk (kb. 15 perc).

Rossz szokások elemzése

 • Tudatosítsuk azokat a tulajdonságokat és szokásokat, amelyek csakugyan gátlóak és károsak nekünk. Legyünk őszinték magunkhoz, és ne rejtsünk el semmit. Ugyanakkor ne engedjük, hogy bármilyen komplexusunk vagy bűntudatunk támadjon. Maradjunk a semleges külső szemlélő szerepében.

 • Keressünk konkrét megoldási lehetőségeket, hogy azokat a tulajdonságokat és rossz szokásokat legyőzhessük, amelyek gátolnak vagy kárt okoznak.

 • Képzeljük el, hogyan élhetnénk ezek leküzdése után.

 • Önostorozás és kisebbségi érzés nélkül tekintsünk magunkra, mint egy jó szándékú, elfogulatlan külső szemlélő.

Shantabha va (szentekre jellemző életfelfogás) kifejlesztése

 • Fejlesszük és bontakoztassuk ki magunkban a shantabha va tulajdonságait és érzéseit: szeretet, megértés, türelem, együttérzés, megbocsátás, elégedettség, szelídség, béke, alázat és tisztelet az emberek, az állatok és a természet iránt (kb. 15 perc).

 • Belsőleg oldjuk el magunkat minden kínzó problémától, félelemtől, komplexustól és önmagunknak tett szemrehányástól (kb. 15 perc).

 • Maradjunk a semleges külső szemlélő szerepében, és tudatosítsuk, hogy mindaz, amit csinálunk, gyakorlás: „Én vagyok az, aki gyakorol”.