Gjána jóga

A gjána tudást jelent. A gjána jóga a valóság megtapasztalásának módja, megismerés, gyakorlás és tudás útján. A gjána jóga négy alapelve:

  1. Vivéka – helyes megkülönböztető képesség

  2. Vairágja – lemondás

  3. Shatszampatti – a hat kincs

  4. Mumukshtvá– folytonos törekvés Isten felé

Vivéka – helyes megkülönböztető képesség

A vivéka a tudás legtisztább formája. Akár a lelkiismeretünk legmagasabb fokának is nevezhetnénk. A lelkiismeretünk mindig megsúgja, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Általában nagyon is jól tudjuk, mit kellene tennünk, ám önös vágyaink sokszor erősebbek és túlharsogják, elnyomják lelkiismeretünk hangját.

Vairágja – lemondás

A vairágja azt jelenti, hogy belül eloldódunk, megszabadulunk a földi javak birtoklására és élvezetére vonatkozó minden kívánságtól. A gjána-jógi tisztában van vele, hogy a világi örömök nem valóságosak, és így nem képviselnek maradandó értéket. Ezért ő az Örökkévalót, a Legfelsőbbet, a Változatlant: Istent keresi.

Minden földi, „e világi” mulandó, és ekképpen a valótlanság egy formája. A valóság az Átma, az Isteni Önvaló, amely elpusztíthatatlan, múlhatatlan és megmásíthatatlan. Az Átma olyan, mint a tér: a tér mindig tér marad, nem lehet sem elégetni, sem felszabdalni.

Ha falakat emelünk, legfeljebb különálló, „egyéni” kamrákat hozunk létre. Maga a tér ezáltal mit sem változik, s ha egy napon a falak eltűnnek, ismét csak az egységes, végtelen tér marad.

Shatszampatti – a hat kincs

A gjána jógának ez az alapelve hat részre tagolódik:

  • Sham – az érzékek és az elme visszavonása

  • Dam – az érzékek és az elme ellenőrzése, tartózkodás a negatív cselekedetektől, mint például a lopástól, a hazugságtól, a negatív gondolatoktól

  • Uparati – a dolgok felett állás

  • Titiksha – állhatatosság, fegyelem, a nehézségek legyőzése

  • Shraddhá – a szent iratokba és a Mester szavaiba vetett hit és bizodalom

  • Samádhán – céltudatosság, célirányosság. Történjék bármi, csakis és kizárólag a célunk megvalósítására törekszünk, és semmi sem téríthet el ettől a céltól.

Mumukshtvá – folytonos törekvés Isten felé

A mumukshtvá a szívünkben égő vágyakozás Isten megismerésére és a vele való egygyé válásra.

A legfelsőbb, örök érvényű tudás az Átma Gjána, azaz igazi Önvalónk megismerése. Az önmegismerés annak a megtapasztalása, hogy semmi nem választ el minket Istentől, hanem egyek vagyunk Vele és minden élőlénnyel. Ezzel megnyílnak intellektusunk korlátai, és határtalan, mindent átfogó szeretet tölti el a szívünket. Ekkor az is világossá válik számunkra, hogy valahányszor másoknak ártunk, az végső soron saját magunkra száll vissza. Így értjük meg és követjük az egyetemes parancsot: ahimszá, azaz nemártás. A gjána jóga útja ily módon kapcsolódik össze a bhakti, a karma és a rádzsa jógával, illetve azok elveivel.