4 – 3 Gomukhasana Cow Head Pose4 – 3 Gomukhasana Cow Head Pose

5 – 1 Paschimottanasana Forward Bend Stretching the Back5 – 1 Paschimottanasana Forward Bend Stretching the Back

5 – 8 Halasana Plough5 – 8 Halasana Plough

5 – 10 Ardha Matsyendrasana Spinal Twist5 – 10 Ardha Matsyendrasana Spinal Twist

6 – 8 Mayurasana Peacock6 – 8 Mayurasana Peacock

8 – 12 Padma Bakasana Crane in Lotus8 – 12 Padma Bakasana Crane in Lotus