1 – 4/7 Sarva Hita Asana Bicycling1 – 4/7 Sarva Hita Asana Bicycling

2 – 4 Ashva Sanchalanasana (A) Horse Riding Exercise2 – 4 Ashva Sanchalanasana (A) Horse Riding Exercise

6 – 6 Mrigasana Deer6 – 6 Mrigasana Deer