4 – 6 Bhumi Pada Mastakasana Feet and Head on Earth Posture4 – 6 Bhumi Pada Mastakasana Feet and Head on Earth Posture

4 – 13 Vrikshasana  – Variation Tree – Variation4 – 13 Vrikshasana – Variation Tree – Variation

6 – 4 Pada Prasara Puranutthanasana Head-Foot Straddle6 – 4 Pada Prasara Puranutthanasana Head-Foot Straddle

7 – 4 Bhujangasana – Variation Cobra - Variation7 – 4 Bhujangasana – Variation Cobra - Variation