2 – 14 Setu Asana Bridge2 – 14 Setu Asana Bridge

3 – 2 Skandharasana Shoulder Pose3 – 2 Skandharasana Shoulder Pose

3 – 4 Ushtrasana Camel3 – 4 Ushtrasana Camel

5 – 5 Shalabhasana Locust5 – 5 Shalabhasana Locust

7 – 3 Ardha Utthana Kati Asana Twist in Knee Stand7 – 3 Ardha Utthana Kati Asana Twist in Knee Stand